Stage gerontofarmacologie

De activiteiten van de aios

 1. patiëntgerichte activiteiten bij ouderen: volgen van medicatiegebruik patiënten op afdeling/poli, ondersteunen en optimaliseren polyfarmacie en therapietrouw, advies uitbrengen bij visite en patiëntbesprekingen; aandacht voor:

  a. intoxicaties, bijwerkingen, interacties, onthoudingsverschijnselen
  b. klaring, dosering en doseringsinterval, duur behandeling en labonderzoek
  c. toedieningsvorm;

 2. bijdrage farmacotherapie overleg met apotheker;
 3. uitwerken/beantwoorden farmacologische vragen bij ouderen die binnenkomen (bij apotheek) en ontstaan tijdens besprekingen;
 4. mogelijkheid voor deelname commissies: METC, geneesmiddelencommissie;
 5. onderzoek: zie paragraaf wetenschap in hoofstuk 2c;
 6. mogelijkheid tot het volgen van onderwijs:
 7. a. cursus kinetiek en dynamiek (en evt farmacogenetica) (bv Danhof)
  b. cursus farmaco-epidemiologie en/of cursus statistiek
  c. medicatiereview (bv six-step methode, stopp & start criteria, P-scribe);

 8. kennis vergaren van medicatie bij ouderen met extra verdieping in het gebruik van psychofarmaca, kennis van (on)geschikte medicatie, toedieningsvormen, bijwerkingen en de medicatieketen (van recept tot inname, compliance en persistentie);
 9. bijhouden literatuur m.b.t. gerontofarmacologie (o.a. Drugs & Aging; BJCP; EJCP; Drug Safety, JCP);
 10. doceren (aan studenten geneeskunde, artsen (arts-assistent, huisarts, verpleeghuisarts), verpleegkundigen en/of apothekers)
 11. medicatiebeoordeling, appropriateness en optimaliseren polyfarmacie
 12. verzorgen referaat geriatrie m.b.t. farmacologie bij ouderen